Toch schade aan huizen door heiwerk voor Campus A58

Onze fractie maakt zich grote zorgen over de gevolgen (overlast en schades) voor de omwonenden en de buurt als gevolg van de bouwwerkzaamheden op het voormalige Philipsterrein. Met name de

Share
“Behoud al het moois in onze stad en dorpen….er is al teveel verdwenen”

“Behoud al het moois in onze stad en dorpen….er is al teveel verdwenen” Met dat als kernboodschap heeft de VLP een motie ingediend die unaniem gesteund wordt door de Raad.

Share
VLP stelt vragen over onzekere toekomst cultuurhuis De Suite.

https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/hoe-nu-verder-met-de-suite/ PAUL JOACHEMS

Share
VLP: A58 moet de stad uit

De VLP heeft bij de bespreking van de Algemene Beschouwing stevig ingezet op het uitplaatsen van de A58. Het is niet alleen beter als de snelweg om Roosendaal heen komt

Share
Politieke Beschouwingen 

Open en eerlijk Eerlijk zijn duurt het langst, is het gezegde. Het is voor de VLP belangrijk dat de overheid, open, transparant en eerlijk communiceert met haar inwoners. Dat inwoners

Share
De VLP Roosendaal stelde vragen over onder andere schade aan een skatebaan.

Fijn dat de Gemeente Roosendaal meldingen snel oppakt en hiermee aan de slag gaat! U kunt schades altijd melden via de “buiten-beter app” van de gemeente, maar ook wij helpen

Share
MEER AANDACHT VOOR ONZE DORPEN….

Soms krijgt onze fractie het idee dat onze vijf dorpen (Moerstraten, Wouwse Plantage, Nispen, Heerle en Wouw) niet altijd voor vol worden aangezien en dat is erg jammer. Onze dorpen

Share
Speeltoestellen

Onze gemeente telt gelukkig in alle wijken en dorpen de nodige speelpleintjes waar de jeugd zich kan vermaken met verschillende speeltoestellen. De gemeente trekt daar jaarlijks een mooi bedrag voor

Share
Onderhoud buitengebied Nispen

Op verzoek van, en samen met, inwoners van het Nispense buitengebied heeft onze fractie een rondgang gemaakt en kennis genomen van een aantal aandachtspunten inzake veiligheid en onderhoud in ons

Share