Beschermde dorps- en stadsgezichten

Dankzij een unaniem gesteunde VLP Roosendaal-motie in de raad gaan de voorbereidingen starten om te komen tot een aantal beschermde dorps- en stadsgezichten in onze gemeente. Authentieke, karaktervolle gebieden in

Share
Unanieme steun vanuit gemeenteraad voor VLP-voorstel.

Unanieme steun vanuit gemeenteraad voor VLP-voorstel. Ook alle andere fracties reageren lovend op VLP-motie. Bron: Kitty Joachems, Zuiswestupdate.nl https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/er-komt-toch-een-onderzoek-naar-beschermde-dorps-en-stadsgezichten/?utm_source=sharebutton    

Share
Vanavond (12 mei) is in de Raadscommissie de eigenstandige VLP-motie “beschermde dorps- en stadsgezichten” behandeld.

Alle fracties waren lovend en complimenteus over dit initiatief en zullen unaniem de motie steunen tijdens de komende Raadsvergadering. Dank hiervoor! We zijn blij met dit mooie resultaat voor onze

Share