Afgelopen week was de begrotingscommissie gemeente Roosendaal

In deze begroting 2024 extra aandacht en middelen voor onze speerpunten Veiligheid, Openbare Ruimte, Bestaanszekerheid, Woningbouw en Fietsveiligheid. Ook aandacht voor betere communicatie en participatie. We gaan nog aanvullende voorstellen

Share