Geen zonnepark bij De Donken in Wouw

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 17 juni jl. een voorstel van VLP Roosendaal gesteund om geen medewerking te verlenen aan de realisatie van het zonnepark

Share