Kieslijst VLP Roosendaal

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VLP Roosendaal op zaterdag 4 december is de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Al in het voorbije voorjaar kozen de leden Arwen van

Share