Overlast van de fout geparkeerde deelscooters en -fietsen moet worden aangepakt

Onze fractie is positief over deze nieuwe vorm van duurzame mobiliteit (deelscooters en -fietsen) maar de overlast van de her en der fout geparkeerde scooters en fietsen moet zeker aangepakt

Share