Vrachtwagenverbod Heerle aangenomen!

Met een ruime meerderheid van 31 stemmen voor en slechts 1 stem tegen is het vrachtwagenverbod door Heerle (met uitzondering van bestemmingsverkeer) aangenomen in de Raadsvergadering. Dit besluit kan nu

Share
Vrachtwagenverbod Heerle

Vanavond verdedigde Eric de Regt de eigenstandige VLP-motie om te komen tot een vrachtwagenverbod voor de kern van Heerle. Vele fracties toonden een positieve grondhouding. Stemming van het voorstel in

Share
Vrachtverkeer door kern Heerle

Afgelopen donderdag 7 maart jl. spraak de heer De Rooij de gemeenteraad toe tijdens de inspraakmogelijkheid. Het pleitte voor het vrachtverbod dat de VLP wil bewerkstelligen via een eigenstandige motie.

Share
Goed te vernemen dat vervoerders uit de omgeving zich scharen achter het VLP-voorstel

Goed te vernemen dat vervoerders uit de omgeving zich scharen achter het VLP-voorstel om te komen tot een vrachtwagenverbod door de kern van Heerle. Bron: BNdeStem.nl

Share
VRACHTVERKEER DOOR KERN HEERLE

Al jaren speelt de kwestie over de overlast die het vrachtverkeer door de kern van Heerle veroorzaakt. Er vindt ook al jaren overleg plaats tussen de Leefbaarheidsgroep en de gemeente,

Share
DORPENTEAM – VLP ROOSENDAAL

VLP Roosendaal draagt ook onze vijf mooie dorpen een zeer warm hart toe. Om de belangen van Wouw, Heerle, Nispen, Wouwse Plantage en Moerstraten hoog te houden werken we met

Share
Weer vijf mooie levensloopbestendige woningen in Heerle in het vooruitzicht. Woningbouw: ook in onze dorpen

Gemeente Roosendaal heeft samen met JAWEL Bouw een volgende stap gezet in het realiseren van 5 levensloopbestendige woningen op de locatie van de voormalige Rabobank aan de Beukenstraat in Heerle. 

Share
Veel omleidingen in Roosendaalse dorpen

Prima dat tegenwoordig veel verbeteringen plaatsvinden aan onze wegen en fietspaden! Wellicht dat planningen nog wat beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Bron: www.bndestem.nl – Henk den Ridder https://www.bndestem.nl/roosendaal/veel-omleidingen-in-roosendaalse-dorpen-dit-moet-je-weten~af6c0c4e/

Share
Wonen in Heerle is minder prettig door de vele vrachtauto’s die door de dorpskern rijden

Het wordt tijd voor concrete oplossingen om het probleem van toenemend vrachtverkeer door de kern van Heerle op te lossen. Bron: bndestem.nl – © Pix4Profs/Peter Braakmann

Share