Huisvesting Programma Onderwijs 

De gemeente Roosendaal is al sinds de vorige raadsperiode (2014-2016) bezig om in het basisonderwijs de doordecentralisatie te realiseren. Dit houdt in dat de scholen zelf hun budgetten verdelen voor

Share