Weer vijf mooie levensloopbestendige woningen in Heerle in het vooruitzicht. Woningbouw: ook in onze dorpen

Gemeente Roosendaal heeft samen met JAWEL Bouw een volgende stap gezet in het realiseren van 5 levensloopbestendige woningen op de locatie van de voormalige Rabobank aan de Beukenstraat in Heerle. 

Share