Afgelopen week was de begrotingscommissie gemeente Roosendaal

In deze begroting 2024 extra aandacht en middelen voor onze speerpunten Veiligheid, Openbare Ruimte, Bestaanszekerheid, Woningbouw en Fietsveiligheid. Ook aandacht voor betere communicatie en participatie. We gaan nog aanvullende voorstellen

Share
Toegankelijk Roosendaal voor iedereen!

Ouderen en/of mensen met een beperking, lopen vaak aan tegen de toegankelijkheid van onze openbare ruimte. Onnodig vaak. VLP Roosendaal heeft daarom ingezet op meer publieke toiletten in bijvoorbeeld te

Share
VLP trekt aan de bel over toestand openbare ruimte

VLP’er Wilbert Brouwers heeft namens zijn fractie het Roosendaalse college aangeschreven. Hij wijst de bestuurders op de gesteldheid van de openbare ruimte hier en daar. Niet alleen staat het onkruid

Share