Toch schade aan huizen door heiwerk voor Campus A58

Onze fractie maakt zich grote zorgen over de gevolgen (overlast en schades) voor de omwonenden en de buurt als gevolg van de bouwwerkzaamheden op het voormalige Philipsterrein. Met name de

Share