Wonen in Roosendaal en de dorpen

Vanavond werd in de gemeenteraad de woonagenda behandeld. Onze fractie kwam met een vijftal voorstellen: 1. Verhoging startersleningen; 2. Instellen zelfbewoningsplicht; 3. Transformeren leegstaande gebouwen in woningen; 4. Woningen voor

Share