VLP: ‘Bestrating rondom Leonardushof ligt schots en scheef’

De openbare bestrating rondom de ouderenhuisvesting in Wouw (Leonardushof en Venpoorten) ligt er gevaarlijk bij. Onze fractie heeft gevraagd om deze weer in goede staat te brengen. Bron: internetbode.nl –

Share
ONDERHOUD AAN GROEN EN GRIJS

Helaas constateert VLP Roosendaal dat er al jaren onvoldoende aandacht is voor het onderhoud aan ons groen en grijs. Veel onkruid op trottoirs, in plantsoenen, in parken en op klinkerverhardingen.

Share
VLP en PvdA willen sneller actie bij gedumpte fietsen

VLP en PvdA willen sneller actie bij gedumpte fietsen. Nu blijven ze minimaal twee weken liggen in de plantsoenen. In gezamenlijkheid vragen gesteld aan het College hierover. Bron: internetbode.nl –

Share
Fractie vraagt om meer begaanbare visplekken voor rolstoelgebruikers

Onze fractie neemt het, samen met CDA, op voor onze sportvissers. Vooral rolstoelgebruikers kunnen amper een geschikte visplek vinden. De problemen werden aangekaart tijdens een “zeepkistgesprek” en de insprekers zijn

Share
VLP Roosendaal pleit voor meer betaalbare woningen

VLP Roosendaal pleit, samen met RL, voor verlaging minimaal vloeroppervlak in centrum, zodat er meer ruimte komt voor meer betaalbare woningen in de binnenstad, bereikbaar voor jongeren en studenten. Bron:

Share
Fractie vreest voor toename zwerfafval

Onze fractie vreest een enorme toename van het zwerfafval als Saver/gemeente Roosendaal overgaat tot het laten staan van zakken met slecht gescheiden plastic. Vandaar dat we opheldering vragen aan de

Share
VLP EN ROUTE

VLP Roosendaal hoort graag uw mening want uw mening telt! Daarom ziet u ons regelmatig in de stad, maar ook in de dorpen, om u te ontmoeten en het gesprek

Share
Onderhoud is hard nodig op Burgerhoutsestraat.

VLP Roosendaal vraagt om maatregelen. Bron: internetbode.nl – Remko Vermunt

Share
Behoud van authentieke dorps- en stadsgezichten

VLP Roosendaal is van mening dat in het verleden al teveel mooie gezichtsbepalende gebouwen zijn verdwenen onder de slopershamer. Wat VLP Roosendaal betreft, moeten daarom alle karakteristieke gebouwen en elementen

Share
Arbeidsmigranten in Roosendaal

Afgelopen jaar is het thema “arbeidsmigranten” vaak besproken in de gemeenteraad. Zo zijn onlangs nadere kaders en regels vastgesteld om meer grip op de situatie te krijgen. Arbeidsmigranten komen hier

Share