MEER AANDACHT VOOR ONZE DORPEN….

Soms krijgt onze fractie het idee dat onze vijf dorpen (Moerstraten, Wouwse Plantage, Nispen, Heerle en Wouw) niet altijd voor vol worden aangezien en dat is erg jammer. Onze dorpen

Share
Speeltoestellen

Onze gemeente telt gelukkig in alle wijken en dorpen de nodige speelpleintjes waar de jeugd zich kan vermaken met verschillende speeltoestellen. De gemeente trekt daar jaarlijks een mooi bedrag voor

Share
Onze fractie heeft zich de voorbije maanden met allerlei dossiers beziggehouden.

Niet alleen bij zaken uit de stad, maar ook bij items die specifiek speelden in de dorpen, heeft onze fractie haar geluid laten horen. In “De Krant” wordt er uitgebreid

Share
Wa d’n optreje, Wa gin optreje?

Wa d’n optreje, Wa gin optreje? We zijn dan wel dit jaar niet te zien in de optocht, maar we staan natuurlijk nog steeds voor u klaar! Uw mening telt!

Share
Nieuwe brandweerkazerne voor Wouw

Het is hard nodig en het heeft even geduurd, maar eindelijk is de kogel door de kerk: Wouw krijgt een nieuwe brandweerkazerne. In de Raadscommissie van 21 januari jl. heeft

Share
Nieuw buurthuis voor Wouw

Deze week is in de raadscommissie de aankoop van een nieuw buurthuis voor Wouw behandeld. Vanwege de hoge onderhouds- en verduurzamingskosten van het huidige pand (Kloostertraat 19b) is besloten het

Share
VLP vraagt aandacht voor hardrijders Nieuwstraat Wouw

De maatregelen die moeten zorgen dat automobilisten niet te hard rijden in de Nieuwstraat in Wouw, hebben weinig effect. Dat stellen bewoners van de straat. Er zijn daarom raadsvragen gesteld.

Share
VLP ruimt zwerfafval in Wouw

Zwerfafval; één van de grootste frustraties van onze inwoners. Te pas en te onpas wordt afval (groot en klein) weggegooid in onze openbare ruimte; het zorgt voor een verloedering van

Share
Verkeersveilige dorpskern Heerle en Nieuwstraat Wouw

Het drukke vracht- en landbouwverkeer door de dorpskern van Heerle en de snelheid en intensiteit van het verkeer door de Nieuwstraat in Wouw is veel inwoners uit deze dorpskernen een

Share
Onkruid borstelen in Wouw

De komende dagen wordt in Wouw onkruid geborsteld. De VLP had eerder al meermaals aan de bel getrokken. Hopelijk wordt en blijft het weer netjes en toonbaar in de wijken

Share