EVEN KENNIS MAKEN

Onze raadsleden stellen zich graag aan u voor

Image
Arwen Van Gestel
Fractievoorzitter
Mijn naam is Arwen van Gestel, lijsttrekker van VLP Roosendaal en al 12 jaar raadslid in onze gemeente. Ik woon samen met Laura en ben sinds kort vader geworden van onze prachtige dochter. Met veel plezier werk ik in de transportsector.
Voor de aankomende verkiezingen gaat VLP Roosendaal voor een nieuwe toekomst, een toekomst waarbij uw mening telt! Wij hebben al vaak naar uw mening geluisterd, dat doen we en dat blijven we doen, want samen met u gaan we onze gemeente weer kleur geven.
Dat doe ik niet alleen als raadslid, ook als 'boer' bij Stichting Carnaval Roosendaal en als vrijwilliger bij diverse wielerrondes. Ik help graag een handje als speaker, als vrijwilliger of ondersteuner. Zoveel ik kan, sta ik achter of naast onze inwoners, voor onze stad of dorpen. Graag wil ik dat de komende vier jaar blijven doen; kan ik weer op uw steun rekenen?
Stem 14, 15 of 16 maart Lijst 2, VLP Roosendaal
Commissies:
 • Lid Presidium
 • Lid Vertrouwenscommissie
 • Lid begeleidingsgroep Raadsagenda

Onderwerpen:
 • Thuiszorg
 • Mobiliteit (Verkeer & Vervoer)

 • Leefbare Wijken & Dorpen
 • Dierenwelzijn
 • Algemeen Bestuur
 • Natuurbeheer
Image
Evelien van der Star-Deijkers
Als het vrouwelijk fractielid van VLP Roosendaal ben ik, Evelien van der Star, sinds maart 2018 raadslid in onze mooie gemeente. Maar wie is de persoon achter het raadslid? Ik woon in de Kroeven (hiervoor in Tolberg), heb drie geweldige kinderen en een fantastische man. In mijn vrije tijd sport ik graag in de sportschool of bij mijn damesvoetbal team 30+, ga ik graag uit eten en zet ik mij in voor onze gemeente. Tijdens mijn studie fiscaal recht aan de universiteit van Tilburg ben ik ook penningmeester van voetbalvereniging BSC Roosendaal geweest.

Als fiscalist ben ik gewend om jaarrekeningen te lezen en financiële stukken door te nemen. Verder ben ik een sociaal en leergierig persoon.
In september 2020 ben ik verkozen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Raadslid zijn is prachtig werk, als raadslid kun je veel voor de inwoners van Roosendaal betekenen. Mijn portefeuille omvat onder andere de onderwerpen wonen, ondernemers, binnenstad, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt. Tevens behartig ik namens onze fractie de belangen in de wijken Kroeven en Langdonk. Heeft u hierover vragen en/of opmerkingen? Twijfel dan niet en neem contact op met mij, want uw mening telt!

Commissies:
 • Plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad
 • Lid Binnenstad commissie
 • Lid Werkgeverscommissie

 • Lid Agendacommisie
 • Lid Presidium
 • Lid Vertrouwenscommissie
 • Lid Commissie Bestuurlijke Vernieuwing
Onderwerpen:
 • De Ondernemer
 • Binnenstad
 • Wonen
 • Bedrijventerreinen
 • Arbeidsmarkt
Image
Eric de Regt
Ik ben Eric de Regt (59 jaar) en afkomstig uit Wouw. Ik woon samen met Ellen, ben vader van Enzo en sinds ruim een jaar de gelukkige opa van kleinzoon Milan. Ik ben erg nauw betrokken bij het Wouwse verenigingsleven en heb functies vervuld bij onder meer voetbalvereniging Cluzona, tafeltennisclub Wotac’03, Stichting Carnaval Wouw, Wouws Bont, Wielercomité Wouw en dweilband de Blaospoepers. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij de gemeente Bergen op Zoom als financieel adviseur. In mijn schaarse vrije tijd fietsen we best veel, luister ik naar muziek en lees ik graag. Onze favoriete vakantiebestemming is Italië.

Ik ben sinds 2010 gemeenteraadslid en hoop deze mooie taak ook de komende vier jaar weer mogen te vervullen. Binnen de VLP-fractie, een hecht teeam, zet ik me uiteraard in voor heel de gemeente, maar mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de vijf dorpen, financiën & belastingen, sport, recreatie & evenementen, gemeentelijke organisatie & dienstverlening en onderhoud aan de buitenruimte. Op deze beleidsvelden hoop ik, in een mooie samenwerking, ook na de verkiezingen actief te kunnen zijn; er is namelijk nog genoeg werk aan de winkel!

Samen met het hele VLP Roosendaal-team willen we werken aan een nieuwe toekomst voor onze gemeente en vooral voor onze inwoners!

Onderwerpen:
 • Leefbaarheid dorpen
 • Sport
 • Recreatie
 • Belastingdomein
 • Ambtelijke organisatie
Image
Wilbert Brouwers
Als rasechte Roosendaler ben ik geboren in de Vrouwemadestraat en woon sinds 1994 samen met Miranda in de sociale wijk Burgerhout waar het goed toeven is!
De meesten kennen mij van de Nationale Jeugdronde waar ik bijna 20 jaar actief ben geweest. Momenteel ben ik penningmeester van het Sportgala Roosendaal en tevens voorzitter van Buurthuis Keijenburg.
Als financieel adviseur werk ik bij de gemeente Bergen op Zoom, waar ik me op financieel gebied bezig houd met Parkeren, Vastgoed, Ruimtelijke Ordening, Woonwagenzaken, Economie, Cultuur en Duurzaamheid.
Ik maak al sinds 2012 deel uit van VLP Roosendaal, waar ik mijn draai prima kan vinden. Graag wil ik nog een 3de raadsperiode meemaken en me inzetten voor goed onderhoud aan wegen en groen, verhogen van de verkeersveiligheid in Roosendaal met meer 30 km zones, meer huizen voor starters en senioren, aanpak parkeerproblematiek in diverse wijken buiten de centrumring, instandhouding van voorzieningen voor ouderen (buurthuizen/inloopspreekuren) en het terugwinnen van het vertrouwen in de overheid! Te vaak heeft de burger zich de afgelopen jaren op zowel landelijk als lokaal niveau niet begrepen gevoeld, o.m. door regels die niet te begrijpen en niet uitvoerbaar zijn.
Openheid, transparantie, eenvoud en duidelijke taal zijn nodig de komende jaren.
Mijn motto is: Beloven kan ik niets, maar wel dat ik mijn best voor u ga doen!
Onderwerpen:
 • Financiën
 • Publiekszaken
 • Onderhoud Grijs & Groen

 • Arbeidsmigranten

 • Evenementen
Image
Alex Raggers
Ik ben Alex Raggers, een 48-jarige trotse vader van tienerdochters Sam en Nanne. We wonen met veel plezier in De Landerije.

Ik ben luitenant-kolonel bij de Luchtmacht en trots te kunnen bijdragen aan de veiligheid in Nederland en elders op de wereld. Zo ben ik onder meer uitgezonden geweest naar Afghanistan en voor de Verenigde Naties naar de Golanhoogten op de grens van Syrië en Israël. Het is best apart om mee te maken dat op enkele uren vliegen van ons land regelmatig raketten vliegen en bomaanslagen worden gepleegd.

Ik vind het fijn om actief mee te denken en te werken aan het verbeteren van de wereld. En dat begint in je eigen huis, je eigen wijk, je eigen stad. Hoe krijgen we Roosendaal nog mooier, nog beter en vooral nog veiliger?! Dat begint bij rechte stoepen en het tegengaan van zwerfafval en gaat door tot het aanpakken van (drugs)criminaliteit en onveilige (verkeers)situaties in onze gemeente. Dat gaat van regenboogzebrapaden om Roosendaal gastvrijer te maken voor iedereen tot de inzet van Parkrangers: extra ogen en oren in wijken met veel overlast. Iedereen, jong en oud, verdient het om veilig over straat te kunnen in Roosendaal. Dag en nacht.

In mijn vrije tijd loop ik heel vaak graag hard door onze stad en gemeente. Ik hoop dat we de komende vier jaar als VLP Roosendaal in de coalitie ook nog een stapje harder kunnen lopen voor jullie. Echt luisteren naar wat de inwoners van Roosendaal en de vijf prachtige dorpen willen. En liefst samen met de inwoners komen tot de beste oplossingen.

Ik denk zelf dat we meer woningen kunnen gebruiken, voor jong en oud. Dat we juist minder grote logistieke hallen nodig hebben ten gunste van meer kleine (familie-)bedrijven met echte werkgelegenheid voor onze inwoners. Wat denkt u? Laat het ons weten. Uw mening telt!

Onderwerpen:
 • Afval
 • Veiligheid

 • Handhaving & Toezicht
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Volksgezondheid
Image
Gerard van Zalinge
Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Gerard van Zalinge, 49 jaar. Ik woon al mijn hele leven in Roosendaal in de mooie wijk de Dijken. Samen met mijn vrouw hebben we 3 dochters. Naast het raadswerk ben ik ook nauw betrokken als vrijwilliger bij Stichting Carnaval Roosendaal en Openluchttheater Vrouwenhof. Verder ben ik werkzaam als docent economie op het Munnikenheide College in Etten-Leur en Rucphen.

Sinds de verkiezingen van 2018 ben ik raadslid voor VLP Roosendaal. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor cultuur, onderwijs, jeugdzorg, buurthuizen en armoedebestrijding.

De tijd waarin we nu leven, vraagt om extra aandacht voor onze inwoners. Jongeren worden geremd in hun (sociale) ontwikkeling. Dit moeten we nauwlettend volgen en hiervoor met passende oplossingen komen. Niet alleen nu, maar ook straks, als we vooruitkijken en de maatschappij weer van het slot is. Dan zal pas blijken waar de echte pijn is ontstaan en daar zullen we met elkaar de schouders onder moeten zetten.

Lokale ondernemers moeten we blijven steunen, nu, maar ook straks. Zij zorgen voor een levende gemeente. Dat willen we graag zo houden.

In onze gemeente is volop ruimte voor culturele activiteiten, dit moeten we blijven borgen. Waar we aan de ene kant een mooi Cultuurhuis ontwikkelen, moeten we aan de andere kant zorgen dat bestaande gebouwen en faciliteiten goed gebruikt blijven worden. Cultuur verbinden aan het onderwijs vind ik dan ook erg belangrijk. De komende jaren ga ik, met uw steun, mij weer voor de volle 100% inzetten en er alles aan doen om deze gemeente nog mooier te maken.

Commissies:
 • Lid werkgroep jeugdzorg – De Duisenbergmethode
 • Lid klankbordgroep bestuurlijke vernieuwing
Onderwerpen:
 • Onderwijs

 • Jeugdzorg
 • Armoedebeleid
 • Buurthuizen

 • Verenigingsleven

 • Cultuur
 • Welzijn
Image
Martijn Verbeek
Ik ben Martijn Verbeek en woonachtig in de mooie wijk Tolberg, waar ik samenwoon met Wendy en dochter Emelie. In het dagelijks leven ben ik kankeronderzoeker aan het ErasmusMC in Rotterdam, waar ik onderzoek doe naar acute leukemie.
Sinds 2018 ben ik raadslid en al ruim 10 jaar betrokken bij VLP Roosendaal, waar ik me onder andere bezighoud met duurzaamheid, de omgevingsvisie en intergemeentelijke samenwerking. De afgelopen jaren heb ik me vastgebeten in verschillende complexe dossiers. Zo heb ik me verdiept in de realisatie van verschillende zonneparken, met name Zonnepark De Donken in Wouw. Daarbij heb ik een grote rol gespeeld bij het feit dat het zonnepark niet gerealiseerd zal worden. Tevens ben ik nauw betrokken bij de invoering van de nieuwe omgevingswet. Verder zet ik me, als fanatiek beoefenaar van de hengelsport, in voor het realiseren van meer beter bereikbare visplekken, met name ook voor mindervaliden.
Hoewel er grote stappen gezet zijn op deze verschillende dossiers, voelt het alsof het werk nog niet klaar is. Dat, samen met nieuwe uitdagingen, is de reden dat ik me opnieuw kandidaat stel voor VLP Roosendaal.
Commissies:
 • Lid commissie geloofsbrieven

Onderwerpen:
 • Werkgelegenheid
 • Duurzaamheid & Milieu

 • Inkomen
 • WVS

 • Parkeren
 • Citymarketing

Image
Jos Heeren
Met inmiddels acht jaar ervaring als raadslid mag ik mijzelf een technisch specialist noemen op het gebied van bestemmingsplannen en Europese aanbestedingen. Dit heeft alles te maken met mijn dagelijks werk als strategisch contractmanager bij de politie. Goed luisteren naar agenten om hun wensen te vertalen naar goede inkoopcontracten is essentieel. Met zo’n zelfde bril kijk en luister ik ook als raadslid naar inwoners en ondernemers. Hun initiatieven en wensen, maar ook klachten, maak ik bespreekbaar.
In de afgelopen periode heb ik veel tijd besteed aan onder andere snippergroen, de ontsluiting van Tolberg in relatie tot de plannen voor een nieuw ziekenhuis en aanpassingen in bestemmingsplannen. Dit alles in relatie tot de vraag: hoe zijn inwoners betrokken bij deze ontwikkelingen en wordt er daadwerkelijk naar hen geluisterd? Daarnaast ondersteun ik mijn collega-fractieleden bij vraagstukken over bestemmingsplannen en Europese aanbestedingen.
Naast mijn werk en raadslidmaatschap mag ik ook voorzitter zijn van RoosendaalHelpt. Wij zetten ons hierbij met veel plezier en passie in voor kleine goede doelen.
Ik ben getrouwd met Ingrid en wij hebben twee dochters. Inmiddels ben ik ook trotse opa van een kleindochter en een kleinzoon is op komst. Die wacht eerst nog even de verkiezingen af.
Commissies:
 • Voorzitter Auditcommissie
 • Lid Werkgeverscommissie
 • Lid Werkgroep Bravis ziekenhuis
Onderwerpen:
 • Ruimtelijke Ordening
 • Bestemmingsplannen (Omgevingswet)
 • Vergunningen
 • (ontsluiting) Tolberg
 • APV
Standpunten
Bekijk onze standpunten voor 2018-2022
De VLP denkt na over een toekomst voor Roosendaal en haar dorpen. Wij luisteren naar de inwoners en handelen naar hun wensen, want uw mening telt immers bij ons. Wij willen openheid en transparantie van het gemeentebestuur.
Breng verandering
Word lid vanaf €25,- per jaar
De VLP is altijd op zoek naar nieuwe leden zowel op de voor- als achtergrond van de partij. Support u ons ook? Meld u aan via onderstaande knop.
Blijf scherp
Blijf actueel met de nieuwsbrief van de VLP
De VLP maakt elke maand een nieuwsbrief met actuele zaken die spelen in de gemeente Roosendaal. Blijft u graag up-to-date? Abonneer dan op onze nieuwsbrief!