Meer kunst in de stad en in de dorpen

Dankzij motie van VLP Roosendaal, tijdens de recente begrotingsbehandeling, is het bedrag voor kunst in de openbare ruimte verhoogd tot € 75.000,-. Doel is te komen tot meer kunstwerken en

Share
Eerbetoon aan Kees Vermunt – RBC

Op initiatief van VLP Roosendaal, gesteund door VVD, PvdA, Jac Wezenbeek en RL, wordt een motie (opdracht aan College) ingediend om een sportveld te realiseren op de plaats waar vroeger

Share
Ondersteuning voor buurthuizen

Het subsidiebeleid van de buurthuizen gaat de komende jaren veranderen. Met een motie heeft VLP Roosendaal, samen met CDA en RL, enkele verbeteringen kunnen aanbrengen. De activiteitensubsidie wordt nu per

Share
Groot Mariadal

VLP Roosendaal heeft donderdag 9 december 2021 het plan “Groot Mariadal” goedgekeurd. Een mooie ontwikkeling in het centrum van de stad. Een globale invulling van het gebied is nu bekend,

Share
Roosendaalse fracties zijn benieuwd naar het effect van camera’s op de Passerelle

Samen met fracties van VVD en CDA wederom het onderhoud, de veiligheid en de overlast bij de Passerelle onder de aandacht gebracht bij het College.

Share
Kieslijst VLP Roosendaal

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VLP Roosendaal op zaterdag 4 december is de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Al in het voorbije voorjaar kozen de leden Arwen van

Share
Roosendaal zoekt ruimte voor starterswoningen: ‘Er is nauwelijks aanbod’

Meer woningen en bouwlocaties voor starters / jongeren in de dorpen en in de stad, betere voorwaarden startersleningen, zelfbewoningsplicht en leegstaande panden ombouwen tot woningen. Een greep uit de VLP-voorstellen

Share
Wonen in Roosendaal en de dorpen

Vanavond werd in de gemeenteraad de woonagenda behandeld. Onze fractie kwam met een vijftal voorstellen: 1. Verhoging startersleningen; 2. Instellen zelfbewoningsplicht; 3. Transformeren leegstaande gebouwen in woningen; 4. Woningen voor

Share
VLP Roosendaal: OOK VOOR ONZE VIJF DORPEN!

#Wouw#Heerle#Nispen#WouwsePlantage#Moerstraten VLP Roosendaal is er niet alleen voor onze stad; de vijf dorpen tellen ook mee! Ons dorpenteam staat dan ook dag en nacht paraat. Dankzij het feit dat de

Share
Roosendaal grootste stijger op ranglijst ‘Toiletvriendelijke gemeente’

Mede door de inspanningen vanuit de VLP-fractie gaat het de goede kant op met het aantal openbare toiletten in Roosendaal. De top-10 lonkt! Bron: www.internetbode.nl Remko Vermunt

Share