VLP ONDERSTEUNT “KOOP LOKAAL”

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces heeft onze fractie een voorstel ingediend om “Koop Lokaal” een extra impuls te geven en hiervoor € 30.000,- uit te trekken. Onze ondernemers

Share