“samen bepalen we de kaders”

Uiteraard waren we aanwezig bij “samen bepalen we de kaders”. Mooie gesprekken met inwoners over wat er speelt in onze gemeente en vooral over hoe zaken opgelost kunnen worden. Dank

Share
De motie over het (slecht) functioneren van Sportfondsen is aangenomen

Donderdagavond 1 februari hield Toon Jochems zijn maiden speech en diende meteen een motie in over het (slecht) functioneren van Sportfondsen. Deze motie werd met grote meerderheid aangenomen.

Share
VLP Roosendaal is blij dat “Het Kasteel van Wouw” nu deel uitmaakt van de Zuiderwaterlinie

“Mede hierdoor kan het Kasteel, en indirect ook het dorp Wouw, verder ontwikkeld worden voor toerisme en recreatie”, aldus VLP-wethouder Arwen van Gestel #hetkasteelvanwouw Kasteel van Wouw nu ook onderdeel

Share
Sportfondsen belooft beterschap na klachten over dichte deuren bij locaties

VLP Roosendaal trekt al enkele jaren aan de bel over het functioneren van Sportfondsen en had dit onderwerp op de Raadsagenda gezet. Er is beterschap beloofd maar we blijven alert!

Share
VLP Roosendaal vraagt aandacht voor verkeers- en parkeerdruk in Kloosterstraat in Wouw

Illegaal parkeren op strook van Catharinapark onwenselijk en gevaarlijk. Illegaal parkeren in Wouw levert onoverzichtelijke en soms levensgevaarlijke situaties op. (zuidwestupdate.nl) Bron: zuidwestupdate.nl – Kitty Joachems

Share
Mooi interview met ons fractielid Toon Jochems

Thuis bij… Toon Jochems Betrokken, passie voor natuur en interesses in de mens. EEN VEELZIJDIGE PERSOONLIJKHEID Met een brede glimlach verwelkomt Toon ons in zijn huis, in Wouw. Hier woont

Share
Mooie bouwplannen voor Kalsdonksestraat

VLP Roosendaal juicht deze van harte toe! Plan: complex met 26 appartementen in Kalsdonksestraat (zuidwestupdate.nl) Bron: zuidwestupdate.nl – Herbert Kats

Share
Verbinding tussen Markten móet veiliger

Tussen de Markten (archieffoto 2017) VLP: verbinding tussen Markten móet veiliger  (zuidwestupdate.nl) Bron: Zuidwestupdate.nl – Herbert Kats

Share
Geldautomaat én AED al dagen niet bereikbaar in Wouw

VLP Roosendaal vindt het niet kunnen dat PIN en AED in Wouw al weken onbereikbaar zijn en stelt Raadsvragen: basisvoorzieningen moeten ook in de dorpen op orde zijn! Ook in

Share
De laatste gratis kaartje voor Wouw on ice

Bedankt Melanie voor je foto’s. De laatste gratis kaartjes zijn voor jou!

Share