Onze fractie heeft zich de voorbije maanden met allerlei dossiers beziggehouden.

Niet alleen bij zaken uit de stad, maar ook bij items die specifiek speelden in de dorpen, heeft onze fractie haar geluid laten horen. In “De Krant” wordt er uitgebreid

Share