Afgelopen week was de begrotingscommissie gemeente Roosendaal

In deze begroting 2024 extra aandacht en middelen voor onze speerpunten Veiligheid, Openbare Ruimte, Bestaanszekerheid, Woningbouw en Fietsveiligheid. Ook aandacht voor betere communicatie en participatie. We gaan nog aanvullende voorstellen

Share
Ons begrotingsteam hield de VLP-idealen hoog

Ons begrotingsteam hield de VLP-idealen hoog bij de behandeling van de gemeentebegroting 2024 in de commissie. Volgende week de besluitvorming hierover in de Raad.

Share
Begroting 2024 gemeente Roosendaal

Waar wordt ons geld in 2024 allemaal aan besteed? Dat wordt bepaald in de gemeentebegroting. De komende weken wordt deze behandeld door de gemeenteraad. In totaal wordt 322 miljoen euro

Share