Meer kunst in de stad en in de dorpen

Dankzij motie van VLP Roosendaal, tijdens de recente begrotingsbehandeling, is het bedrag voor kunst in de openbare ruimte verhoogd tot € 75.000,-. Doel is te komen tot meer kunstwerken en

Share
Verhalen van Wouw in Beeld

Over het initiatief ‘Verhalen van Wouw in beeld’ hebben PvdA Roosendaal en VLP Roosendaal enkele maanden geleden samen vragen gesteld. Het plan is dat er twee kunstwerken, die al zijn

Share