Gemeente antwoordt op vragen VLP: Eerst gesprekken met omwonenden en betrokkenen afronden alvorens invulling te geven aan Geerhoekgebied. Volgens VLP zou dit een mooie plek zijn voor o.a. starterswoningen.

De gemeente Roosendaal doet nog geen beloftes over de bouw van starterswoningen in Wouw. De VLP heeft voorgesteld zulke woningen te bouwen in de voormalige LHNO-school, het Geerhoekgebouw. Maar de

Share
Fietstocht VLP Roosendaal, zondag 19 september a.s.

VLP organiseert fietstocht voor alle belangstellenden Op zondag 19 september a.s. organiseert politieke partij VLP Roosendaal een fietstocht waarbij iedereen van harte welkom is. De lengte van de tocht is

Share
VLP Roosendaal vraagt aandacht voor meer starterswoningen. De vraag is vele malen groter dan het aanbod…

Als het aan de VLP ligt, komen er meer starterswoningen in Wouw. Raadslid Eric de Regt ziet de ingrijpende wijzigingen in het Geerhoekgebied als de ideale kans om woningen te

Share
Onze fractie stelde vragen over de flinke vertraging van de werkzaamheden aan de Plantagebaan in Wouw.

Namens VLP Roosendaal raadsvragen gesteld over de vertraging van de werkzaamheden in de Plantagebaan in Wouw en vooral over de wijze van communiceren hierover, ook op de bebording. Niet echt duidelijk. Deze belangrijke verkeersader blijf twee maanden langer afgesloten en is al vanaf juni dicht.

Share
Verkeersveiligheid Molensingel Wouw

Een voorstel om, samen met omwonenden en beide Wouwse basisscholen, de Molensingel in Wouw veiliger te gaan maken is gisteren besproken in de gemeenteraad. De opdracht aan het College (motie)

Share
Zonneparken in het Beekdal in Wouw? “Doe dit nou gewoon niet.”

Ons raadslid Martijn Verbeek vatte het dossier “zonnepark in het Beekdal in Wouw” perfect samen: “doe dit nou gewoon niet”! Een aantal partijen uit de gemeenteraad heeft al duidelijk stelling

Share
VLP SPREEKT ZICH UIT TEGEN ZONNEPARK “DE DONKEN” IN WOUW

De VLP is geen voorstander van dit zonnepark en heeft vanaf het begin af aan geprobeerd de realisatie van dit zonnepark in dit mooie waardevolle gebied (Beekdal) in Wouw tegen

Share
Dorpenteam VLP: sluit u ook aan?

Het ledental van de VLP blijft stijgen en we zijn blij te constateren dat ook ons “dorpenteam” groeiende is. Steeds meer mensen kunnen zich vinden in ons gedachtengoed, steunen ons

Share
Unanieme steun vanuit gemeenteraad voor VLP-voorstel.

Unanieme steun vanuit gemeenteraad voor VLP-voorstel. Ook alle andere fracties reageren lovend op VLP-motie. Bron: Kitty Joachems, Zuiswestupdate.nl https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/er-komt-toch-een-onderzoek-naar-beschermde-dorps-en-stadsgezichten/?utm_source=sharebutton    

Share
Gemeente negeert verzoek van VLP Roosendaal om snelheidsremmende maatregelen in Wouw

Gemeente negeert verzoek van VLP Roosendaal om snelheidsremmende maatregelen in de Wouwse Molensingel, ondanks klachten van omwonenden. Naar gevaarlijk kruispunt en oversteekplaats Molensingel met Kromveld-Kloosterstraat wordt nog wel gekeken, maar

Share