Amendement ingediend voor verlaging van het tarief afvalstoffenheffing 2024

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar heeft VLP Roosendaal, samen met de VVD, FvD, PvdA en D’66 een amendement ingediend voor verlaging van het tarief afvalstoffenheffing 2024 Voor 2024

Share
Alwel haalt deadline verplichte rookmelders niet

Samen met PvdA de druk opvoeren om ervoor te zorgen dat overal de verplichte rookmelders er snel komen; ook in de woningen van wooncorporatie Alwel die aangeeft de deadline bij

Share
VLP en PvdA willen sneller actie bij gedumpte fietsen

VLP en PvdA willen sneller actie bij gedumpte fietsen. Nu blijven ze minimaal twee weken liggen in de plantsoenen. In gezamenlijkheid vragen gesteld aan het College hierover. Bron: internetbode.nl –

Share
Meer kunst in de stad en in de dorpen

Dankzij motie van VLP Roosendaal, tijdens de recente begrotingsbehandeling, is het bedrag voor kunst in de openbare ruimte verhoogd tot € 75.000,-. Doel is te komen tot meer kunstwerken en

Share
Eerbetoon aan Kees Vermunt – RBC

Op initiatief van VLP Roosendaal, gesteund door VVD, PvdA, Jac Wezenbeek en RL, wordt een motie (opdracht aan College) ingediend om een sportveld te realiseren op de plaats waar vroeger

Share
Gemeente aan de slag met overlast Permekeplein: ‘pakket aan maatregelen’

Onze fractie stelde, samen met de PvdA, vragen over de overlast op het Permekeplein. De gemeente gaat er nu mee aan de slag. Bron: Internetbode.nl, Remko Vermunt https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/340918/gemeente-aan-de-slag-met-overlast-permekeplein-pakket-aan-maatr?fbclid=IwAR1i5ELc-lDCD69LN75gsH7Vnj1aR8z_Ntfd7sUUuXKAzIRatOn8KEAn0es#

Share
Fracties van VLP Roosendaal en PvdA Roosendaal maken zich zorgen over overlast op het Permekaplein. Er zijn vragen gesteld aan het college.

Bron; Roosendaalse Bode,  Remko Vermunt https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/339924/overlast-op-het-permekeplein-sprake-van-waterbedeffect-?fbclid=IwAR0KrQdojMuehLc4e0EowxMyJmClCnb5CSikINzGoqR-fMGiM1XZ9vzBQT0

Share
Cultuurhuis de Suite

Samen met de PvdA heeft VLP Roosendaal vragen gesteld over de toekomst van de Suite. Uit de antwoorden blijkt dat er een nieuwe beheerder is aangesteld tot 30 april 2024.

Share