Zeer succesvolle begrotingsbehandeling voor VLP Roosendaal.

Alle voorstellen (5) unaniem, of met zeer ruime meerderheid, aangenomen. Meer geld voor de openbare buitenruimte, ventilatie in gemeentelijke gebouwen, kunst, Cultuur Verbindt Roosendaal en aandacht voor de diverse regelingen

Share
Extra geldimpuls voor Toezicht & Handhaving

Met de begrotingsbehandeling is op initiatief van de VLP een amendement aangenomen  voor het terugdringen van (illegale) afvaldump en het terugdringen van overlast in onze wijken en dorpen! Een budget

Share