EINDELIJK FIETSPAD LEEMSTRAAT

Al in 2015 heeft onze fractie een amendement bij de begroting ingediend om de verkeersveiligheid in de Leemstraat te verbeteren met een vrijliggend fietspad. Dit amendement is destijds unaniem door

Share
Aanpak Leemstraat Roosendaal

Jarenlang heeft onze fractie gepleit voor aanpak van de verkeersveiligheid in de Leemstraat. Vanavond deed de nieuwe verkeerswethouder de toezegging, ondanks het ontbreken van de Leemstraat in de top-20 van

Share