Verkeersveiligheid Molensingel Wouw

Een voorstel om, samen met omwonenden en beide Wouwse basisscholen, de Molensingel in Wouw veiliger te gaan maken is gisteren besproken in de gemeenteraad. De opdracht aan het College (motie)

Share
Politiek wil Molensingel toch aanpakken: ‘Verlaag de snelheid naar 30km/u’

Initiatief van VLP Roosendaal, samen met omwonenden, ouders van leerlingen en schooldirecties, lijkt genoeg steun te gaan krijgen om de Wouwse Molensingel eindelijk aan te gaan pakken. Bron: Remko Vermunt; 

Share
Samen werken aan een veilige gemeente met inwoners en scholen!

VLP Roosendaal komt met voorstel voor 30 km-weg in Wouw (Molensingel) en CDA Roosendaal pleit voor onderzoek naar mogelijkheid voor 30-km zône’s rondom scholen. Ook politiek gezien een mooie samenwerking

Share
Gemeenteperikelen 26 mei 2021

In de mei-editie van De Krant weer een drietal zaken waarmee de VLP-fractie aan de slag is gegaan: de veiligheid van de Molensingel in Wouw, huisvesting van de Heemkundekring “de

Share
Gemeente negeert verzoek van VLP Roosendaal om snelheidsremmende maatregelen in Wouw

Gemeente negeert verzoek van VLP Roosendaal om snelheidsremmende maatregelen in de Wouwse Molensingel, ondanks klachten van omwonenden. Naar gevaarlijk kruispunt en oversteekplaats Molensingel met Kromveld-Kloosterstraat wordt nog wel gekeken, maar

Share
De VLP kaart de onveilige situatie van de Wouwse Molensingel aan bij het College en vraagt om verbeteringen.

Er wordt aandacht gevraagd voor de hoge snelheid, gevaarlijke en drukke kruising met de Kloosterstraat/Kromveld, onoverzichtelijkheid van de weg en toename verkeersintensiteit (sluiproute en komst Bravis). Mogelijke opties: verlaag maximale

Share