College reageert op VLP-vragen over sluiting sporthallen

College reageert op VLP-vragen over sluiting sporthallen en deelt onze mening dat sluiting van sporthallen in vakantieperiodes niet gepast is. Hopelijk wordt in het vervolg ook zo gehandeld. Onze fractie

Share
Mooi interview met ons fractielid Frank Roks. Uit het leven gegrepen…

Thuis bij…. Frank Roks Gewone man vanuit het volk, een rijke know-how van maatschappelijke vraagstukken: Frank’s inspirerende reis. JEUGD VOL AMBITIE EN CREATIVITEIT Frank, een man met een uitgesproken mening

Share
Verkenning BrabantStad

Onze fractievoorzitters Alex Raggers en Gerard van Zalinge waren vanmiddag, met een aantal andere fractievoorzitters uit Roosendaal en de grootste zeven steden van Noord-Brabant, vertegenwoordigd in Den Bosch op het

Share
Overlast Gastelseweg Poolse supermarkt

“Het is makkelijk een mening te hebben als je er zelf niet woont”…aldus onze woordvoerder Wilbert Brouwers. Inderdaad, je zou er maar wonen. Afgelopen donderdagavond is in de commissievergadering het

Share
Onzekerheid over nieuwe brandweerkazerne in Wouw

Met steun en medeondertekening van bijna alle raadsfracties uit onze gemeenteraad (9 van de 10 fracties) heeft VLP Roosendaal raadsvragen ingediend over de Wouwse brandweerkazerne. Vanwege opnieuw uitstel van de

Share
De aftrap van het Nationaal Programma Roosendaal

Zaterdagmanmiddag 4 november is een delegatie van onze fractie aanwezig in het Huis van de Westrand bij de aftrap van het Nationaal Programma Roosendaal. Na maanden van voorbereiding gaat het

Share
Afgelopen week was de begrotingscommissie gemeente Roosendaal

In deze begroting 2024 extra aandacht en middelen voor onze speerpunten Veiligheid, Openbare Ruimte, Bestaanszekerheid, Woningbouw en Fietsveiligheid. Ook aandacht voor betere communicatie en participatie. We gaan nog aanvullende voorstellen

Share
Ons begrotingsteam hield de VLP-idealen hoog

Ons begrotingsteam hield de VLP-idealen hoog bij de behandeling van de gemeentebegroting 2024 in de commissie. Volgende week de besluitvorming hierover in de Raad.

Share
Hoog Bezoek

Vandaag brengt Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Ina Adema een bezoek aan Roosendaal. Vanmorgen had zij samen met onze burgemeester Han van Midden een openhartig, mooi en nuttig gesprek

Share