Overlast Gastelseweg Poolse supermarkt

“Het is makkelijk een mening te hebben als je er zelf niet woont”…aldus onze woordvoerder Wilbert Brouwers. Inderdaad, je zou er maar wonen. Afgelopen donderdagavond is in de commissievergadering het

Share
Parkeerdruk dupeert vergunninghouder in centrum Roosendaal

Onze fractie maakt zich zorgen om parkeerproblemen in het centrum voor bewoners met vergunning en stelt samen met Roosendaalse Lijst vragen aan het College. ‘Parkeerdruk dupeert vergunninghouder in centrum Roosendaal’

Share
VLP Roosendaal uit, samen met VVD en Roosendaalse Lijst, zorgen over vertrekkende verenigingen uit Roosendaalse sporthallen

De VLP, VVD en Roosendaalse Lijst maken zich zorgen over de sportvoorzieningen in Roosendaal. Volgens de partijen kunnen meerdere sportclubs niet terecht in sporthallen binnen de gemeente. Ze gaan daarom

Share
VLP Roosendaal pleit voor meer betaalbare woningen

VLP Roosendaal pleit, samen met RL, voor verlaging minimaal vloeroppervlak in centrum, zodat er meer ruimte komt voor meer betaalbare woningen in de binnenstad, bereikbaar voor jongeren en studenten. Bron:

Share
VLP Roosendaal heeft samen met Roosendaalse Lijst vragen gesteld over de bestrijding van dit gevaarlijk plantje, vooral voor de agrarische sector.

Roosendaalse Lijst en VLP hameren deze week nogmaals op harde aanpak van de plant, die in bermen en slootkanten groeit, waardoor de zaden op akkers terechtkomen. Jacobskruiskruid is giftig en

Share