Fractie vraagt om meer begaanbare visplekken voor rolstoelgebruikers

Onze fractie neemt het, samen met CDA, op voor onze sportvissers. Vooral rolstoelgebruikers kunnen amper een geschikte visplek vinden. De problemen werden aangekaart tijdens een “zeepkistgesprek” en de insprekers zijn

Share
Ondersteuning voor buurthuizen

Het subsidiebeleid van de buurthuizen gaat de komende jaren veranderen. Met een motie heeft VLP Roosendaal, samen met CDA en RL, enkele verbeteringen kunnen aanbrengen. De activiteitensubsidie wordt nu per

Share
Roosendaalse fracties zijn benieuwd naar het effect van camera’s op de Passerelle

Samen met fracties van VVD en CDA wederom het onderhoud, de veiligheid en de overlast bij de Passerelle onder de aandacht gebracht bij het College.

Share