De Roosendaalse burgemeester Han van Midden maakt zich zorgen over de verharding van de drugscriminaliteit.

We (fractie VLP Roosendaal) zijn verrast over de koerswijziging van onze burgemeester over het legaliseren van softdugs. Bovendien vindt onze fractie het opmerkelijk dit uit de krant te moeten vernemen.

Share
Verhalen van Wouw in Beeld

Over het initiatief ‘Verhalen van Wouw in beeld’ hebben PvdA Roosendaal en VLP Roosendaal enkele maanden geleden samen vragen gesteld. Het plan is dat er twee kunstwerken, die al zijn

Share
VLP stelt vragen over te late oplevering kunstgrasveld NSV.

Kunstgrasveld bij NSV Nispen later opgeleverd; Dorpentoernooi opgepakt door Cluzona. Wanneer werd bekend dat de planning rondom het aanleggen van het kunstgrasveld bij NSV Nispen niet gehaald zou worden, en

Share
Als het aan Eric de Regt ligt, zien we dit soort punten de komende jaren veel meer in Roosendaal.

Vanwege de explosieve groei in het aantal e-bikes heeft onze fractie gevraagd of er gezorgd kan worden voor oplaadpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld langs drukke fietspaden of bij horecagelegenheden.

Share
Verkeersveiligheid Molensingel Wouw

Een voorstel om, samen met omwonenden en beide Wouwse basisscholen, de Molensingel in Wouw veiliger te gaan maken is gisteren besproken in de gemeenteraad. De opdracht aan het College (motie)

Share
Dorpenteam VLP: sluit u ook aan?

Het ledental van de VLP blijft stijgen en we zijn blij te constateren dat ook ons “dorpenteam” groeiende is. Steeds meer mensen kunnen zich vinden in ons gedachtengoed, steunen ons

Share
MEER AANDACHT VOOR ONZE DORPEN….

Soms krijgt onze fractie het idee dat onze vijf dorpen (Moerstraten, Wouwse Plantage, Nispen, Heerle en Wouw) niet altijd voor vol worden aangezien en dat is erg jammer. Onze dorpen

Share
Speeltoestellen

Onze gemeente telt gelukkig in alle wijken en dorpen de nodige speelpleintjes waar de jeugd zich kan vermaken met verschillende speeltoestellen. De gemeente trekt daar jaarlijks een mooi bedrag voor

Share
Roosendaal druk bezig met gladheidsbestrijding

  Door: Remko Vermunt https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/331573/roosendaal-druk-bezig-met-gladheidsbestrijding-na-doorgaande-we?fbclid=IwAR2ress4dDCcIy_0ZrM_I4Ec02gFrWR5RnC5qMTT1xZaYnoqA-UDqCLkxBM  

Share
Deze week heeft de VLP speciale aandacht gevraagd voor de gladheidsbestrijding.

De VLP is van mening dat, nadat alle doorgaande wegen begaanbaar zijn gemaakt, ook gekeken moet worden naar de overige straten, fiets- en wandelpaden in de wijken en de dorpen.

Share