Hoogspanningsleiding moet bij Roosendaal ondergronds

Mede dankzij de inspanningen vanuit onze VLP Roosendaal-fractie, in een eendrachtige samenwerking met PvdA Roosendaal, ChristenUnie Roosendaal en de portefeuillehouder, gaat er een raadsbrede brief, met steun vanuit het College,

Share