BEGROTING 2023

De gemeentebegroting 2023, de eerste van het nieuwe College, is unaniem vastgesteld. Er is dus door heel de Raad vertrouwen uitgesproken in het nieuwe ambitieakkoord en het collegeprogramma dat de

Share
Gelijktijdig met de begroting 2023 werd ook het college-programma 2022-2026 gepresenteerd!

Gelijktijdig met de begroting 2023 werd ook het college-programma 2022-2026 gepresenteerd! Zij aan zij in een gemeente met ambitie!

Share