Knip in ‘t Zand

In een recent door het bewonersplatform uitgebrachte nieuwsbrief aan de bewoners in Langdonk wordt de VLP verweten geen reactie te hebben gegeven op de door het bewonersplatform voorgelegde vragen m.b.t.

Share