Nieuwsbrief VLP februari 2016

Hierbij presenteren wij u de nieuwsbrief van de VLP. Wij wensen u veel leesplezier. De nieuwsbrief (in PDF) is te vinden onder de volgende link Nieuwsbrief VLP Editie februari 2016 Om de nieuwsbrief toegestuurd te krijgen

Share
VLP als enige partij tegen komst arbeidsmigranten Bergrand

VLP als enige partij tegen komst arbeidsmigranten Bergrand In de vergadering van de Gemeente op 18 februari jl bleek dat de fractie van de VLP als enige partij stelling heeft

Share
Ontsluiting Tolberg

In de maand november vragen wij aan alle bewoners van de Tolberg hun mening over de ontsluiting van de Tolberg. Er wordt een flyer huis-aan-huis bezorgd welke ingevuld kan worden.

Share
Begrotingsbehandeling 2016

VLP scoort bij begrotingsbehandeling op veiligheid, mobiliteit en sport De fractie van de VLP heeft onder aanvoering van financieel fractiespecialist Wilbert Brouwers drie belangrijke zaken voor Roosendaal en haar prachtige

Share
Standpunt VLP betreffende vluchtelingen

Vluchtelingen steken in grote getale de Europa grenzen over. Een deel daarvan met als doel zich te vestigen in Nederland. Wat betekent dit voor Europa, Nederland en in het bijzonder

Share
Bijeenkomst van UItzendbureau Atik betreffende de huisvesting van 90 arbeidsmigranten aan de Bergrand 230 te Roosendaal

Grote belangstelling bij de bijeenkomst van UItzendbureau Atik betreffende de huisvesting van 90 arbeidsmigranten aan de Bergrand 230, te Roosendaal. Uiteraard was de VLP ook aanwezig op deze avond. De

Share
Uitslag stemming Stadskantoor op Roosendaals Treffen 2015

Net als voor de meeste deelnemers was het Roosendaals Treffen op zondag 27 september voor de VLP zeker succesvol; de opkomst bij ons stembureau was goed en veel Roosendalers wilden

Share
Persbericht vertrek Rogier Verhoeven

Vertrek Raadslid roosendaals treffen 2015 uit VLP Roosendaal Per 31 augustus 2015 maakt Rogier Verhoeven geen deel meer uit van de fractie van de VLP. Betreurenswaardig dat een goed raadslid afscheid

Share
Succesvolle raadsvergadering voor het zomerreces

Drie amendementen ondertekend en aangenomen. Het amendement Groenfonds werd mede ondertekend door alle andere fracties en zodoende ook unaniem aangenomen. Het amendement verplicht het college de gelden in het nieuw in te

Share
24-uursvragen VLP aan Wethouder Schenk over te hoge bermbegroeiing

De VLP-fractie heft een aantal 24-uursvragen gesteld aan Wethouder Schenk over de hoogte van de bermbegroeiing.Er wordt in BNdeStem melding gemaakt van een ongeluk met een bromfiets waarvan de (te)

Share