Gebiedsvisie Westrand

Tijdens de Raad van afgelopen donderdag steunde VLP Roosendaal, bij monde van Femke Peters, de gebiedsvisie Westrand omdat vernieuwingen in de wijk nodig zijn. Wel werd bij de wethouder aangedrongen

Share
Wonen en bouwen

Jongeren, starters, ouderen, alleenstaanden, dorpelingen, woonwagenbewoners, studenten, huurders, voor bijna iedereen is de woningmarkt op dit moment vastgelopen. Daar moet snel verandering in komen. VLP Roosendaal heeft hiervoor al 6

Share