ONDERHOUD AAN GROEN EN GRIJS

Helaas constateert VLP Roosendaal dat er al jaren onvoldoende aandacht is voor het onderhoud aan ons groen en grijs. Veel onkruid op trottoirs, in plantsoenen, in parken en op klinkerverhardingen.

Share