Onze fractie was ruim vertegenwoordigd bij de mooie bijeenkomst in het RBC – stadion

Onze fractie was ruim vertegenwoordigd bij de mooie bijeenkomst in het RBC – stadion om samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, verenigingen, ambtenaren, raadsleden en college te praten over invulling

Share