Inspraak bewoners Tolberg inzake ontwikkelingen vestiging Bravis ziekenhuis en ontsluiting Tolberg

In de raadsvergadering van begin juni 2019 heeft de Gemeenteraad unaniem ingestemd met de motie Co-creatie Unilocatie Bravis-locatie. Deze motie moet er toe leiden dat direct betrokken inwoners, het bewonerscomité

Share
Weer geen communicatie over storing overweg Tolberg

Het is de laatste tijd weer raak: de slagbomen van de spoorwegovergang naar Tolberg blijven vaak lang dicht vanwege allerlei storingen bij ProRail. Dit leidt tot gevaarlijke situaties! Auto’s, fietsers

Share
Tolberg spreekt zich uit over eigen Tolbergcentrum

Al een paar jaar gaat de VLP er graag op uit om uw mening te horen. Wij zijn namelijk niet alleen met de verkiezingen zichtbaar, wij proberen het hele jaar

Share
Gemeenteraad en College draaien hun rug naar bewoners C-bergen

VLP blijft wel achter bewoners staan en kiest voor nul Bewoners op de C-bergen en omgeving moeten zich sinds afgelopen donderdagavond bedrogen voelen door de Gemeenteraad en wethouder Theunis. Na

Share
VLP als enige partij tegen komst arbeidsmigranten Bergrand

VLP als enige partij tegen komst arbeidsmigranten Bergrand In de vergadering van de Gemeente op 18 februari jl bleek dat de fractie van de VLP als enige partij stelling heeft

Share
Ontsluiting Tolberg

In de maand november vragen wij aan alle bewoners van de Tolberg hun mening over de ontsluiting van de Tolberg. Er wordt een flyer huis-aan-huis bezorgd welke ingevuld kan worden.

Share
Standpunt VLP betreffende vluchtelingen

Vluchtelingen steken in grote getale de Europa grenzen over. Een deel daarvan met als doel zich te vestigen in Nederland. Wat betekent dit voor Europa, Nederland en in het bijzonder

Share
Bijeenkomst van UItzendbureau Atik betreffende de huisvesting van 90 arbeidsmigranten aan de Bergrand 230 te Roosendaal

Grote belangstelling bij de bijeenkomst van UItzendbureau Atik betreffende de huisvesting van 90 arbeidsmigranten aan de Bergrand 230, te Roosendaal. Uiteraard was de VLP ook aanwezig op deze avond. De

Share