Toegankelijk Roosendaal voor iedereen!

Ouderen en/of mensen met een beperking, lopen vaak aan tegen de toegankelijkheid van onze openbare ruimte. Onnodig vaak. VLP Roosendaal heeft daarom ingezet op meer publieke toiletten in bijvoorbeeld te

Share