Succesvolle raadsvergadering voor het zomerreces

Drie amendementen ondertekend en aangenomen. Het amendement Groenfonds werd mede ondertekend door alle andere fracties en zodoende ook unaniem aangenomen. Het amendement verplicht het college de gelden in het nieuw in te

Share