Gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen hulp van de gemeente Roosendaal

De fractie van de VLP vroeg zich af of de gemeente Roosendaal ondersteuning kon bieden aan de getroffenen van de “toeslagen-affaire” en zo ja, op welke wijze. Daarom hebben we

Share