Afgelopen week was de begrotingscommissie gemeente Roosendaal

In deze begroting 2024 extra aandacht en middelen voor onze speerpunten Veiligheid, Openbare Ruimte, Bestaanszekerheid, Woningbouw en Fietsveiligheid. Ook aandacht voor betere communicatie en participatie. We gaan nog aanvullende voorstellen

Share
Veiligheid

U veilig voelen is een recht. VLP Roosendaal vindt het daarom belangrijk dat we inzetten op voldoende handhaving en toezicht.  Hangjongeren die lachgas gebruiken op een donker pleintje, drugdealers die

Share
De VLP kaart de onveilige situatie van de Wouwse Molensingel aan bij het College en vraagt om verbeteringen.

Er wordt aandacht gevraagd voor de hoge snelheid, gevaarlijke en drukke kruising met de Kloosterstraat/Kromveld, onoverzichtelijkheid van de weg en toename verkeersintensiteit (sluiproute en komst Bravis). Mogelijke opties: verlaag maximale

Share