Onderhoud

VLP Roosendaal staat niet alleen voor schoon en veilig, maar zet zich al jaren in voor extra onderhoud. Zo hebben we geld vrij gekregen voor het vervangen van oud straatmeubilair

Share
ONDERHOUD AAN GROEN EN GRIJS

Helaas constateert VLP Roosendaal dat er al jaren onvoldoende aandacht is voor het onderhoud aan ons groen en grijs. Veel onkruid op trottoirs, in plantsoenen, in parken en op klinkerverhardingen.

Share