VLP Roosendaal-bestuur: BEDANKT!

Namens de voltallige VLP Roosendaal-fractie willen wij ons eigen VLP Roosendaal-bestuur bijzonder danken voor alles wat ze voor de partij en voor de fractie tot op heden al hebben gedaan

Share
Roosendaal Natuurstad

  Het college heeft onlangs ‘Roosendaal Natuurstad’ gelanceerd. VLP Roosendaal is  voorstander van dit initiatief. Wij vinden al langer dat Roosendaal groener kan en mag. Het houdt wijken en dorpen

Share
De nieuwe waterberging “’t Loopje” in Wouw is voltooid.

“De beschadigde wandelpaden worden weer in oorspronkelijk staat teruggebracht”, geeft de projectleider aan op vragen vanuit de VLP-fractie. Onze fractie is blij met dit soort maatregelen tegen wateroverlast en tegen

Share
Icoon van Wouw

Goed te lezen dat de aanhoudende meldingen vanuit de VLP-fractie in ieder geval rondom de Wouwse kerk hebben geleid tot een structurele oplossing van het onkruid-probleem. Al jaren is het

Share
Geen zonnepark bij De Donken in Wouw

Het afgelopen jaar heeft een meerderheid van de gemeenteraad een voorstel van VLP Roosendaal gesteund om geen medewerking te verlenen aan de realisatie van het zonnepark bij De Donken in

Share
Column Frank Roks – MEE DE STEIGER OP

Omdat mijn vrouw Karin en ik vinden dat er in bestuurlijk Roosendaal nodig één en ander zou moeten veranderen en langs de zijlijn toekijken niet langer een optie was, zijn

Share
Woonruimte voor iedereen

Roosendaal is een mooie gemeente met een mooie stad en prachtige dorpen. Met zijn allen willen we dit graag zo houden en verbeteren waar mogelijk. Een opgave voor de komende

Share
De jaarlijkse VLP Roosendaal – krant is weer uit

De jaarlijkse VLP Roosendaal – krant is weer uit en wordt momenteel verspreid in heel onze gemeente. De krant staat weer vol met wetenswaardigheden en zaken waarmee onze partij zich

Share
Meer kunst in de stad en in de dorpen

Dankzij motie van VLP Roosendaal, tijdens de recente begrotingsbehandeling, is het bedrag voor kunst in de openbare ruimte verhoogd tot € 75.000,-. Doel is te komen tot meer kunstwerken en

Share